Choć ten ogród już nie istnieje, to istniej plan umiejscowienia rzeźb, które oznaczono numerami i sporządzono wstępną inwentaryzację. Zawiera aż 220 numerowanych pozycji, z czego 26 obejmuje zespoły przedstawień. Łącznie zinwentaryzowano około 720 prac. Większość na szczęście przetrwała. Syn Maryi i Władysława z owcarzy z Jaworzna (kieleckie) marzył, żeby byćCzytaj dalej