Art Naïf (sztuka naiwna) – pod tą nazwą można odnaleźć twórców samorodnych, pozostających na marginesie ruchów artystycznych, zwykle wywodzących się z tradycji rzemiosła i rękodzieła ludowego. Twórcy ci starają z wielką pieczołowitością oddać rzeczywistość, nie zważając jednocześnie na wszelkie reguły i konwencje, np. zasady perspektywy, proporcje, etc. Najbardziej znanym przedstawicielem sztuki naiwnej jest Celnik Rousseau, uwielbiany przez Picassa i Apollinaire’a oraz kolekcjonera i krytyka Wilhelma Uhde. Prof. Alain Bouillet uważa, że Brut „wyrosło na gruzach” sztuki naiwnej. Bouillet jest profesorem Université de Paris-X-Nanterre i Université de Paul Valéry (Montpellier III), autorem wielu prac z zakresu wrażliwości emocjonalnej oraz estetyki, badaniem, ochroną i promocją Art Brut zajmuje się od 40 lat.