Outsiders Art – angielski odpowiednik Art Brut. Nazwa „Outsiders Art” została użyta po raz pierwszy w 1972. Pod tym tytułem Roger Cardinal opublikował wtedy książkę, która faktycznie poświęcona była Art Brut i tytuł „Art Brut” miał widnieć na okładce. W 1998 w czasopiśmie Raw Vision (#22) Cardinal przyznał, że uległ namowom wydawcy, dla którego tytuł Art Brut nic nie znaczyło. Autor próbował tłumaczyć, że przecież Art Nouveau (Secesja) i Art Deco przyjęło się na wyspach, ale wydawca naciskał na coś „łatwiejszego” dla angielskiego ucha.
Wielu uważa, że angielski termin ma szersze znaczenie niż termin francuski. Z pewnością łatwiej się nim posługiwać, ponieważ nie odnosi się do żadnej konkretnej kolekcji.