Art Visionnaire – sztuka (powiązana z Art Brut), która składa się z obrazów wykraczających poza świat rzeczywisty, aby opisać wizję poszerzonej świadomości, w tym tematy duchowe, mistyczne lub bazujących na tych doświadczeń. Wg mnie takimi wizjonerami w Polsce są: Erwin Sówka i Władysław Wałęga.

Walter Schurian, profesor na Uniwersytecie w Münster, zdaje sobie sprawę z trudności w opisywaniu wizjonerskiej sztuki jako osobnego gatunku: Trudno powiedzieć, gdzie się ona zaczyna a gdzie kończy. Współcześni wizjonerzy mają wielu wielkich poprzedników: Hieronymus Bosch, William Blake, Morris Graves (Pacific Northwest Visionary Art School of), Emil Bisttram i Gustave Moreau. Art Visionnaire najbardziej imponuje w architekturze – budynki i parki rzeźb zbudowane przez wizjoner artystów – począwszy od zdobionych elewacji kamienic, na budowlach wznoszonych na dużych obszarach zawierających dużą liczbę pojedynczych rzeźb a nawet budowli powiązanych ze sobą tematyczni. Przykłady obejmują Watts Towers Simona Rodii i Palais idéal Ferdinanda Chevala.

Palais idéal Ferdinanda Chevala | źródło: wikimedia commons